องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 16 มี.ค. 2563 ]17
2 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ [ 16 มี.ค. 2563 ]19
3 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 16 มี.ค. 2563 ]16
4 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้องานบ้านงานครัว [ 16 มี.ค. 2563 ]17
5 จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 12 มี.ค. 2563 ]16
6 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]18
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]8
8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]8
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]7
10 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เช้า –บ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [ 10 มี.ค. 2563 ]7
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76