องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเเละเข้าเล่มข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดทำเเผนที่ภาษีเเละทรัพย์สินขององต์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 29 ต.ค. 2563 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการจัดทำเเผนที่ภาษีเเละทรัพย์สินขององต์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 29 ต.ค. 2563 ]2
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพวงมาลาดอกไม้สด [ 19 ต.ค. 2563 ]12
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านมอสูง หมู่ที่ 10 [ 14 ต.ค. 2563 ]19
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปู่ตา บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 14 ต.ค. 2563 ]18
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สด [ 14 ต.ค. 2563 ]16
8 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางขุดเจาะบ่่อบาดาล ม.10 [ 14 ต.ค. 2563 ]12
9 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจักจ้างราคากลางเเละคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปู่ตา บ้านหนองละมั่ง ม.5 [ 14 ต.ค. 2563 ]11
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคสล.สายปู่ตา บ้านหนองละมั่ ม.5 [ 14 ต.ค. 2563 ]11
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99