องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพวงมาลาดอกไม้สด [ 7 ต.ค. 2563 ]13
2 ประกาสเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเเละการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองพังโพด ม.6 [ 6 ต.ค. 2563 ]9
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพังโพด ม.6 [ 6 ต.ค. 2563 ]9
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพังโพด ม.6 [ 6 ต.ค. 2563 ]12
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 [ 24 ก.ย. 2563 ]21
6 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 [ 24 ก.ย. 2563 ]21
7 รูปประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 24 ก.ย. 2563 ]16
8 ประกาศเผยแพรร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ฏ บ้านโกรกลึกพัฒนา ม.16 สายทางไร่นางอัญชลี ถึงนานายเทา [ 21 ก.ย. 2563 ]21
9 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกลึกพัฒนา ม.16 สายทางจากไร่นางอัญชลี ถึงนานายเทา [ 21 ก.ย. 2563 ]22
10 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจักจ้างราคากลางเเละคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากไร่นางอัญชลีถึงนายเทา บ้านโกรกลึกพัฒนา ม.16 [ 21 ก.ย. 2563 ]8
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99