องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]13
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]15
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก้าอี้ เต้นท์ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการประกวดผลงานแต่ละระดับขั้นและวัสดุในการจัดทำบอร์ดแสดงผลงานของเด็กนักเรียนในโครงการในวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการในวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]17
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กษ 304 นม [ 6 ม.ค. 2563 ]12
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกอีเกิ้ง (จากฟาร์มนายมนตรี ถึงบ้านนางสุกัญญา ซอสูงเนิน) บ้านโกรกลึก หมู่ที่ ๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]15
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไฮ - หินหล่อง (จากไร่นายบุญเพ็ชร ถึงไร่นายบุญมี)บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 26 ธ.ค. 2562 ]22
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน (จากไร่นายประยูร ถึงไร่นายบุญส่ง กอมขุนทด) บ้านหินหล่อง หมุ่ ๓ [ 26 ธ.ค. 2562 ]15
10 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไฮ - หินหล่อง (จากไร่นายบุญเพ็ชร ถึงไร่นายบุญมี) บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 26 ธ.ค. 2562 ]11
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72