องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ อบต.ตะเคียน)