องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 28 ส.ค.61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน จัดโครงการป้องกันแก้ปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV ของตนเอง และเพื


วันที่ 28 ส.ค.61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน จัดโครงการป้องกันแก้ปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV ของตนเอง และเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา