องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 21 ส.ค. 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน ได้จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาดให้ขยะเป็นศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทุกหมู่บ้าน โดยมีวิทยากรจากสำนักง


วันที่ 21 ส.ค. 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน ได้จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาดให้ขยะเป็นศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทุกหมู่บ้าน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ และสามารถป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน