องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 20 ก.พ.2563 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลตะเคียน ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประจำตำบลตะเคียน


วันที่ 20 ก.พ.2563 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลตะเคียน ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประจำตำบลตะเคียน ให้กับแกนนำสุขภาพ ตำบลตะเคียน ณ รพ.สต.ตะเคียน หมู่ที่ 12