องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของอ


วันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมถวายเทียนพรรษาให้แด่วัดภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียน จำนวน 11 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการร่วมสมทบปัจจัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในครั้งนี้