วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางจากบ้านนางทองยุ่น ถึงบ้านหินหล่อง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายด่านขุนทด-สูงเนิน ตำบลด่านขุนทด(จากปั้มชมพู่ถึงตำบลด่านขุนทด) บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อคอนกรีตเดิม) บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เหล็กแบบประตูทึบ ๒ บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง