องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2564 และ ไตรมาสที่ 2(มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
2 รายรับ -รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]84
3 รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]172