องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
       วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ส่วนราชการในอำเภอด่านขุนทด ร่วมทั้งจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พัฒนาทำความสะ...
 
  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 ได้รับควา...
  โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้...
  โครงการดูแลสุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ...
  โครงการเด็กตำบลตะเคียนว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ มีทัก...
  “โครงการการฝึกอบรมเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพและกา...
  โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ "ใส่ใจประชาสัม...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 255...
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2559
  โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย