องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ห้วงที่ 1 รอบเดือน เมษายน 256๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.25๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ [ 25 มิ.ย. 2561 ]12