องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ห้วงที่ 1 รอบเดือน เมษายน 256๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.25๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ห้วงที่ 1 รอบเดือน เมษายน 256๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.25๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๑


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2561