องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งยาว แถวเดี่ยวแบบ 4 ที่นั่ง [ 28 พ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 7 ช่วง บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ค. 2563 ]0
3 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 ช่วง บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ค. 2563 ]0
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ [ 28 พ.ค. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ [ 28 พ.ค. 2563 ]1
6 ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูทึบ จำนวน 2 ตู้) [ 27 พ.ค. 2563 ]0
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ยาว ๔ ที่นั่ง) [ 14 พ.ค. 2563 ]2
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 12 พ.ค. 2563 ]2
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ตะเคียน บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 1 พ.ค. 2563 ]5
10 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต. บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 1 พ.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76