องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 ส.ค. 2563 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ส.ค. 2563 ]2
3 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดม่วงเชื่อมบ้านกลาง บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 3 ส.ค. 2563 ]3
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 3 ส.ค. 2563 ]2
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2563 ]2
6 ประกาศรายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วน ผษ 7986 นม [ 3 ส.ค. 2563 ]2
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ [ 31 ก.ค. 2563 ]2
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2563 ]2
9 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2563 ]3
10 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงญี่ปุ่น (ครบชุด) พระบรมฉายาลักษณ์บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ [ 24 ก.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84