องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1,DKT-2,DKT-3,และDKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคร


ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม  ฐานเจาะ DKT-1,DKT-2,DKT-3,และDKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด