องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


กิจกรรมวิ่งคบไฟงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562