องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมใส่ทรายอะเบท และออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่


6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.000 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมใส่ทรายอะเบท และออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา