องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 3 ธ.ค 62 งานป้องกันฯ ร่วมกับ จนท.กองสาธารณสุข ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ 16,5,3,1,12


วันที่ 3 ธ.ค 62 งานป้องกันฯ ร่วมกับ จนท.กองสาธารณสุข ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ 16,5,3,1,12