องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 17ธันวาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลตะเคียน ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพร


วันที่ 17ธันวาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลตะเคียน ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ รพ.สต.ตะเคียน หมู่ที่ 12 โดยมีนายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นประธานในพิธี