องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


19 ธันวาคม 2562. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลตะเคียน เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ.


19 ธันวาคม 2562. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลตะเคียน เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ วัดโกรกลึก โดยมีนายไพรฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี