องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 28 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จัดเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนานาชาติ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุน


วันที่ 28 มกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จัดเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนานาชาติ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา