องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


8 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรม 5 ส.สู้โควิด


8 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรม 5 ส.สู้โควิด โดยดำเนินการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามนโยบาย "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด"