องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


27/พ.ค./63 เวลา 13.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มอบหมายให้งานป้องกันฯร่วมกับกองสวัสดิการออกแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับ


27/พ.ค./63 เวลา 13.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มอบหมายให้งานป้องกันฯร่วมกับกองสวัสดิการออกแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อมอบให้ผู้พิการในพื้นที่ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้าจำนวน158ชิ้นจากบริษัทสหพัฒนพิบูลผ่านทางอำเภอด่านขุนทด