องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


21 พ.ค.63 เวลา10.00น. งานป้องกันฯสำนักปลัดอบต.และงานซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะกองช่าง ร่วมกับสมาชิกอบต.ออกตรวจสอบและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบ้านหินหล่องจำนวน3 จุด เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเพื่อความปลอดภัยในชี


21 พ.ค.63 เวลา10.00น. งานป้องกันฯสำนักปลัดอบต.และงานซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะกองช่าง ร่วมกับสมาชิกอบต.ออกตรวจสอบและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบ้านหินหล่องจำนวน3 จุด เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพย์สินของประชาชน ขณะนี้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว