องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. พร้อม


วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาสตำบลตะเคียนกว่า 200 คน ร่วมใจปลุกหญ้าแฝก พันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสระน้ำบ้านหนองละมั่ง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการนี้มีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เดินทางมาเป็นประธานในพิธี