องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


8 สิงหาคม 63 นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ณ ที่สาธ


8 สิงหาคม 63 นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ณ ที่สาธารณะบ้านตะเคียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้