องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย