องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ


ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ