องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]60
12 การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560 [ 16 เม.ย. 2560 ]76
13 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 ก.พ. 2560 ]174
14 สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 9 ก.พ. 2560 ]105
15 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 9 ม.ค. 2560 ]114
16 รายงานประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 5 ม.ค. 2560 ]110
17 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 4 ม.ค. 2560 ]118
18 แผ่นพับ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 4 ม.ค. 2560 ]111
19 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 21 ธ.ค. 2559 ]274
20 การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน [ 19 ธ.ค. 2559 ]77
 
|1หน้า 2|3|4|5