องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
แผนจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
2 ประกาศเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]21
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]21
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]28
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]27
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]113
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]151
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]147
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]111
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]115
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]109
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
13 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]204
14 แผนการจัดหาพัสดุ 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]165
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]210
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2561 ]166