องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]23
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) [ 26 มี.ค. 2567 ]30
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 มี.ค. 2567 ]37
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 มี.ค. 2567 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 23 ก.พ. 2567 ]44
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]22
7 *ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน* เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2567 รวม 7 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่ [ 22 ม.ค. 2567 ]20
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]28
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2566 ]26
11 จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2566 ]21
12 จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]23
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]16
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]24
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ย. 2566 ]18
16 ****ประชาสัมพันธ์**** การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 2 พ.ย. 2566 ]25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]47
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]32
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]33
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ต.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9