องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]32
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566 ]40
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566 ]32
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ส.ค. 2566 ]50
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]90
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคลอดก่อนกำหนด [ 15 มี.ค. 2566 ]43
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]35
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจ Antigen Test (ATK) ครูและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 พ.ย. 2565 ]22
9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]60
10 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
11 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]56
12 "เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 🚨🚧🛑 📍 แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ขยะ ฯลฯ‼️ ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา #เพิ่มช่องทางในการแจ้งปัญหา #ข้อสงสัย #ข้อมูลการบ [ 30 ก.ย. 2565 ]60
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.กุดม่วง [ 23 ก.ย. 2565 ]20
14 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและทุพพลภาพ รพ.สต.กุดม่วง [ 22 ก.ย. 2565 ]23
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแรกรับปลอดภัยหนูน้อยปฐมรับห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 ก.ย. 2565 ]19
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองละมั่ง 14 หมู่ที่ 14 [ 20 ก.ย. 2565 ]23
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]18
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 18 ก.ย. 2565 ]17
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ย. 2565 ]17
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 14 ก.ย. 2565 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6