องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
2 ประกาศรายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 ช่วง บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2566 ]37
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 1 ส.ค. 2565 ]84
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]102
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]188
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]185
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]205
9 ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]227
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 16 ต.ค. 2560 ]191
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 13 ต.ค. 2559 ]180
12 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2558 ]196