องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210


โทรศัพท์/ โทรสาร 044-389984  โทรสาร 044-389985


E-Mail : admin@takien.go.th


เว็บไซต์ WWW.TAKIEN.GO.TH
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน