องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางพัฒน์นรี  แทนขุนทด
นายก อบต.
โทร.062-9059879
   
 นายสมส่วน  เมืองขุนทด
นายมนูญ  ก่อมขุนทด
 รองนายก อบต.ลำดับที่ 1
 รองนายก อบต.ลำดับที่ 2
โทร.097-3410184
โทร.088-3736210
 
นายณรงค์  เสียดขุนทด
เลขานุการนายก อบต.
โทร.085-6392489