องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางรัชนีกร  เหิดขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุข
 

 
  นายอภิเชฐ  ธาราพงษ์  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
 
 
   นางวิจิตรา คำแก้ว  
  นักวิชาการสาธารณสุขค