องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2562 ]196
2 คู่มือประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]192
3 คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]194
4 คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]188
5 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]189
6 คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
7 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]189
8 คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2562 ]219
9 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]185
10 คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (คั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2562 ]187
11 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]193
12 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2562 ]189