องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน