องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 15 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรายาง กองคลัง [ 8 พ.ย. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมั่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระสัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเเละเข้าเล่มข้อบัญัญัติ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพวงมาลา ในวันนวมินมหาราช 13 ตุลาคม 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอบต.ตะเคียน [ 4 ต.ค. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระสัง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนางรัตนาพร โมขุนทด บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ย. 2566 ]10
22 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนางรัตนาพร โมขุนทด บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ย. 2566 ]11
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนางรัตนนาพร โมขุนทด บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ย. 2566 ]9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ [ 20 ก.ย. 2566 ]14
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า [ 19 ก.ย. 2566 ]11
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2566 ]14
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด [ 15 ก.ย. 2566 ]13
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพพ์ เเบบฉีดหมึก [ 15 ก.ย. 2566 ]12
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครืองพิมพ์เลเซอร์ [ 15 ก.ย. 2566 ]13
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโคกอีเกิ้งเชื่อมบ้านหินหล่อง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 [ 15 ก.ย. 2566 ]10
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน [ 14 ก.ย. 2566 ]13
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ [ 14 ก.ย. 2566 ]14
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ [ 14 ก.ย. 2566 ]13
34 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโคกอีเกิ้งเชื่อมบ้านหินหล่อง บ้านหนองละมั้ง หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ย. 2566 ]10
35 ประเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโคกอีเกิ้งเชื่อมบ้านหินหล่อง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ย. 2566 ]10
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินเกล็ด [ 13 ก.ย. 2566 ]11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุ้มหนองกระทุ่ม) บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 12 ก.ย. 2566 ]9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 12 ก.ย. 2566 ]10
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 12 ก.ย. 2566 ]10
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางเกษร มุงขุนทด ถึงบ้านนายระพิน มุกขุนทด บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 12 ก.ย. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60