องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 24 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงใจ - บ้านนางฉัตราพร บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 23 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ซุ้ม ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด [ 23 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงใจ - บ้านนางฉัตราพร บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 15 พ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงใจ - บ้านนางฉัตราพร บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 พ.ค. 2566 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 พ.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงโปรเเกรม [ 15 พ.ค. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้้าเเละวิทยุ [ 12 พ.ค. 2566 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันดีถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 10 พ.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเลห็ก ซอยบ้าน อบต.ปราณีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 [ 10 พ.ค. 2566 ]0
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต.ปราณีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 [ 9 พ.ค. 2566 ]2
13 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต.ปราณี บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 [ 9 พ.ค. 2566 ]3
14 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแฃะการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 9 พ.ค. 2566 ]2
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดีถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 9 พ.ค. 2566 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว [ 9 พ.ค. 2566 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ขอ 6724 นม [ 9 พ.ค. 2566 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กษ 304 นม [ 9 พ.ค. 2566 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิล วันเลือกตั้ง [ 9 พ.ค. 2566 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]0
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิล ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]1
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือสำหรับฝึกอบรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 8 พ.ค. 2566 ]0
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมั่ง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระสัง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่อง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]1
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สวัสดิการฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]5
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง [ 25 เม.ย. 2566 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 24 เม.ย. 2566 ]4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 201 ถึงโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2566 ]2
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน 2161 บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 24 เม.ย. 2566 ]1
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 201 ถึงโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2566 ]2
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน 2161 ติดต่อเขตตำบลด่านขุนทด บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2566 ]2
37 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน 2161 ติดต่อเขตตำบลด่านขุนทด บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2566 ]2
38 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายพร ถึงถนนตะเคียน - หินดาด บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 20 เม.ย. 2566 ]2
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคงการก่อสร้า [ 20 เม.ย. 2566 ]2
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53