องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1938 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองขนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด [ 1 ก.พ. 2566 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู่บ้านถึงบ้านนายสุนทร บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 [ 30 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง 1 บ้านนางดารา - โรงเรียน ช่วงที่ 2 บ้านนางละมัย - บ้านหนูอ้น ช่วงที่ 3 บ้านนายกฤษณัฐ - บ้านนายชูเดช ช่วงที่ 4 จุดเชื่อมหน้าศาลปู่ตา ช่วงที่ 5 จากหน้าบ้านนายบรรจบ สร้อยสูงเนิน บ้านนางห [ 24 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายเกรียงศักดิ์ ถึงฟาร์มนายวัจสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 [ 24 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนลาดยาง ช่วงบ้านนางสายฝน (เททับคอนกรีตเดิม) บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ผษ 7986 นม [ 12 ม.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมถึงศาลปู่ตาพร้อมหูช้าง บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
9 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเดิมถึงศาลปู่ตาพร้อมหูช้าง บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมถึงศาลปู่ตาพร้อมหูช้าง บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกุดม่วง ม.15 - บ้านกลาง บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
12 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกุดม่วง ม.15 - บ้านกลาง บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกุดม่วง ม.15 - บ้านกลาง บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวที่เครื่องเสียงในงานวันเด็กเเห่งชาติ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าหมู่บ้าน - สุดเขตรับผิดชอบของ อบต.ตะเคียน บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
18 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าหมู่บ้าน - สุตเขตรับผิดชอบของ อบต.ตะเคียน บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าหมู่บ้าน - สุดเขตรับผิดชอบ ของ อบต.ตะเคียน บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 [ 29 ธ.ค. 2565 ]0
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดม่วง - หินหล่อง บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 28 ธ.ค. 2565 ]5
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูนาง - บ้านนายสถิต บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
22 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูนา บ้านนายสถิต บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดม่วง - หินหล่อง บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
24 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดม่วง - หินหล่อง บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูนา - บ้านนายสถิต บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู๋ที่ี่ 16 [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง [ 26 ธ.ค. 2565 ]0
27 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด [ 26 ธ.ค. 2565 ]0
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายลานเอนกประสงค์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2565 ]1
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2565 ]0
32 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายลานเอนกประสงค์บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2565 ]0
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และสายไฟ หลอดไฟแสงสว่าง ฯลฯ บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]0
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสายโนนบ้านเก่า บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 21 ธ.ค. 2565 ]0
35 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายโนนบ้านเก่า บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 21 ธ.ค. 2565 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสายโนนบ้านเก่า บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 21 ธ.ค. 2565 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 20 ธ.ค. 2565 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาฯ [ 20 ธ.ค. 2565 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พานพุ่มดอกไม้ [ 20 ธ.ค. 2565 ]0
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนการเกษตร บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 [ 16 ธ.ค. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49