องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 4 มี.ค 65 งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ออกส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค บ้านหินลาด หมู่ 8 จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดบ้านดงกระสังข์ จำนวน 1 ครัวเรือน


วันที่ 4 มี.ค 65 งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ออกส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค บ้านหินลาด หมู่ 8 จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดบ้านดงกระสังข์ จำนวน 1 ครัวเรือน

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07