องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม 2565 อบต.ตะเคียน นำโดยนายกพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายนุ่งผ้าไทย ชุดประจำถิ่น ตามนโยบายของผู้ว่า


วันที่ 11 มีนาคม 2565

อบต.ตะเคียน นำโดยนายกพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายนุ่งผ้าไทย ชุดประจำถิ่น ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยดี

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07