องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ และกองสวัดิการสังคม ออกฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกัน COVID-19


วันที่ 17 มีนาคม 2565

นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ และกองสวัดิการสังคม ออกฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกัน COVID-19 กรณีพบผู้ป่วย COVID-19 SQ บ้านหนองพังโพด ม.6 และบ้านตะเคียน ม.1

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07