องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ และกองสวัดิการสังคม ออกฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเ


วันที่ 22 มีนาคม 2565

นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ และกองสวัดิการสังคม ออกฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกัน COVID-19 กรณีพบผู้ป่วย COVID-19 บ้านหนองละมั่ง ม.5 , HI บ้านหนองละมั่ง 14 ม.14 , บ้านกุดม่วงพัฒนา ม.15 และ รพ.สต.กุดม่วง





2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07