องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดยนายกพัฒน์นรี แทนขุนทด คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังต่


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565      องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดยนายกพัฒน์นรี  แทนขุนทด คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07