องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


10 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปลัดชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ม.15 บ้านกุดม่วงพัฒนา ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือประชาชน


10 พ.ค.65 เวลา 14.00 น.

นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปลัดชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ม.15 บ้านกุดม่วงพัฒนา ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ ตามมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่เกิดพายุลมฝนในพื้นที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณขององค์การบริการส่วนตำบลตะเคียน ในการช่วยเหลือเยี่ยวยา บรรเทาความเดือดร้อน

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07