องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


3 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด รองมนูญ ก่อมขุนทด พร้อมผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาอบต.ม.3 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีฟาร์มวัวส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อ


3 พ.ค.65 เวลา 13.00 น.

นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด รองมนูญ ก่อมขุนทด พร้อมผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาอบต.ม.3 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีฟาร์มวัวส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทยุติของคู่พิพาทได้ด้วยดี

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07