องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566


เอกสารประชาสัมพันธ์  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

2023-01-17
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-24
2022-11-17
2022-10-13
2022-08-24
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-23