องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมสร้างและมอบที่พักอาศัยให้แก่คุณยายทะเวียน แสนเมือง เลขที่ 270 ม.11 บ้านหนองชิงโค ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยความร่วมมือประสานงานจากสจ.เจษฎา พิทยาภรณ์ สจ


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมสร้างและมอบที่พักอาศัยให้แก่คุณยายทะเวียน แสนเมือง เลขที่ 270 ม.11 บ้านหนองชิงโค ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โดยความร่วมมือประสานงานจากสจ.เจษฎา พิทยาภรณ์ สจ.นครราชสีมา ด่านขุนทด เขต 1 สจ.ธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ สจ.นครราชสีมา ด่านขุนทด เขต 2 ในการประสานของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ หจก.ป.เจริญฟาร์ม สนับสนุนที่นอน 6 ฟุต ผ้าห่ม 3 ผืน หจก.กชพรรณ ก่อสร้าง สนับสนุนพัดลม 2 ตัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกระติกน้ำร้อน หมอน เสื้อผ้า เครื่องอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นให้แก่คุณยาย

ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบที่อยู่อาศัยให้กับคุณยายในครั้งนี้

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07