องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองชิงโค ม.11 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน


วันที่ 20 มิถุนายน 2566

กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองชิงโค ม.11 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน

2023-08-21
2023-07-20
2023-06-20
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-06
2023-06-03
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-23