องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 14 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน สเปรย์ไล่ยุง สบู่ สบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.26566 เพื่อส่ง


วันที่ 14 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน สเปรย์ไล่ยุง สบู่ สบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.26566 เพื่อส่งอสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียน และให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-10-23