องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ณ อาคา


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัฒน์นรี  แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ณ อาคารเอนกประสงค์รพ.สต.ตะเคียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. พี่น้องประชาชนตำบลตะเคียนเข้ารับการอบรม

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-10-23