องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะเคียน ณ ค่ายทหารพรานที่ 26 (ค่ายปักธงชั


วันที่ 23 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะเคียน ณ ค่ายทหารพรานที่ 26 (ค่ายปักธงชัย) ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 94 คน

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-10-23